شرکت گلزار گشت پارسه فعاليت خود را از سال 1390با دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي کشور، در شيراز آغاز کرد. اين شرکت از بدو تاسيس عضو انجمن صنفي دفاترخدمات مسافرت هوايي و جهانگردي استان فارس ميباشد. اين شرکت طرف قرارداد کليه ايرلاين هاي داخلي و خارجي ميباشد و اين سايت جهت ارائه پرواز چارتري و سيستمي به مسافران و آژانسهاي همکار ميباشد.